ប្រព័ន្ធ សារ ព័ត៌មាន ចិននិង អាមេរិកឡាទីន រៀបចំ កិច្ច សន្ទនា តាមអនឡាញ អ្នក សារ ព័ត៌មាន បាន ពួត ដៃ គ្នា ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំងនឹង ជំងឺឆ្លង |中拉媒体开展云端对话 媒体人携手抗疫克时艰

ថ្ងៃ ទី ២៨ ខែ សីហា អគ្គស្ថានីយ វិទ្យុ និង ទូទស្សន៍ មជ្ឈិម ចិន គណៈកម្មាធិការ សេដ្ឋកិច្ច អាមេរិក ឡាទីននិង ការ៉ាប៊ីន និង សហព័ន្ធ សារ ព័ត៌មាន អាមេរិក ឡាទីន បាន រួម គ្នា រៀបចំ វេទិកាសហប្រតិបត្តិការ តាម អនឡាញ នៃ ប្រព័ន្ធ សារ ព័ត៌មាន ក្រោម ប្រធាន បទ ”ដៃគូ អាមេរិក ឡាទីន” ឆ្នាំ ២០២០តាម រយៈប្រព័ន្ធ វីដេអូ។ តំណាង មកពី ស្ថាប័ន សារ ព័ត៌មាន ចំនួន ១៥ នៃ ប្រទេស ចិន និង ប្រទេស អាមេរិក ឡាទីន ចំនួន ១១ សរុប ៣៣ រូប បាន ធ្វើ កិច្ច សន្ទនា តាម អនឡាញ និង ចេញសេចក្តី ថ្លែង ការណ៍ រួម អំពី កិច្ច សហប្រតិបត្តិការ ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង នឹង ជំងឺ ឆ្លង ដែល បាន ចារ ទំព័រ ថ្មី នៃ កិច្ច សហប្រតិបត្តិការ រវាង ប្រព័ន្ធ សារ ព័ត៌មាន ចិន និង អាមេរិក ឡាទីន។

8月28日,中央广播电视总台、联合国拉加经委会和拉美新闻联盟以视频连线方式举办2020“拉美伙伴”媒体合作云论坛。来自中国和拉美地区11个国家15家机构共33名与会代表展开云端对话,共同发布合作抗疫的联合声明,开启了中拉媒体合作的新篇章。

ពេល ថ្លែង សុន្ទរកថា ក្នុង ពិធី បើកវេទិកា លើក នេះ លោកShenHaixiong អគ្គនាយក និង ជា និពន្ធ នាយកនៃអគ្គស្ថានីយ វិទ្យុ និង ទូទស្សន៍ មជ្ឈិម ចិនបាន លើក ឡើង ថា ប្រព័ន្ធ សារ ព័ត៌មាន គួរ តែ ផ្សព្វ ផ្សាយ ដំណឹង អំពី ការ ពិត តែ មិន មែនបង្កើត ពាក្យ ចចាមអារ៉ាម និង បង្ក រឿង នោះ ទេ ប្រព័ន្ធ សារ ព័ត៌មាន គួរ តែប្រមូល ផ្តុំ គំនិត ឯកភាព រួម តែ មិន មែន បង្ក ការ ខ្វែង គំនិត គ្នា នោះ ទេ ប្រព័ន្ធ សារ ព័ត៌មាន គួរ តែ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង នឹង ជំងឺ ឆ្លង តាម បែប វិទ្យាសាស្រ្ត តែ មិន មែន ទម្លាក់ កំហុស ទៅ ឱ្យ ប្រទេស ដទៃ នោះ ទេ ប្រព័ន្ធ សារ ព័ត៌មាន គួរ តែ ផ្សព្វ ផ្សាយ ពី ជំនឿ ចិត្ត តែ មិន មែន វាយ ប្រហារ ក្នុង ចេតនា អាក្រក់ នោះ ឡើយ ។ ប្រព័ន្ធ សារ ព័ត៌មាន ចិន និង អាមេរិក ឡាទីន គួរ តែ បង្កើន កិច្ច សហប្រតិបត្តិការ ថែមមួយ កម្រិត ទៀត រួម គ្នា បញ្ចេញ សំឡេង របស់ ប្រព័ន្ធ សារ ព័ត៌មាន ចិន និង អាមេរិក ឡាទីន និង ជំរុញ កិច្ច កសាង សហគមន៍ រួម វាសនាខាង សុខាភិបាល មនុស្ស ជាតិ ក្នុង អាកប្បកិរិយា ទទួល ខុស ត្រូវ និង ប្រកាន់ ខ្ជាប់ គោល ការណ៍ សត្យានុម័ត យុត្តិធម៌ និង ពិត ប្រាកដ ។

中央广播电视总台台长、总编辑慎海雄在云论坛的开幕致辞中表示,媒体应该报道真相,而不是造谣生事;媒体应该凝聚共识,而不是制造分歧;媒体应该科学抗疫,而不是甩锅他国;媒体应该传递信心,而不是恶意攻击。中拉媒体应进一步加强合作,以负责任的态度,秉持客观、公正、真实的原则,共同发出中拉媒体的声音,推进人类卫生健康共同体建设。

ឥស្សរជន ដែល ចូល រួម វេទិកា បាន ថ្លែង ថា ក្នុង គ្រា ដ៏ គន្លឹះ នៃ ការ សាមគ្គីគ្នា ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង នឹង ជំងឺ ឆ្លង នៅ តែ មាន អ្នក នយោបាយ និង ប្រព័ន្ធ សារ ព័ត៌មាន នៃប្រទេស មួយ ចំនួន បានតម្កល់ ផល ប្រយោជន៍ ផ្ទាល់ ខ្លួន លើ អាយុជីវិត ប្រព័ន្ធ សារ ព័ត៌មាន ដែល មាន សតិ សម្ប ជញ្ញៈលើ ពិភពលោក សុទ្ធ តែ ឈរ នៅ ជា មួយ គុណ ធម៌ជាប់ ជានិច្ច។

与会人士表示,在团结抗疫的关键时刻,仍有一些国家的政客与媒体将一己私利凌驾于生命之上,而全球有良知的媒体都将站到道义的一边。

ក្រៅ ពី នេះ ក្នុង វេទិកា តាម អនឡាញ លើក នេះ តំណាង ប្រព័ន្ធ សារ ព័ត៌មាន នៃ បណ្តា ប្រទេស នានា ក៏ បាន ចេញ ផ្សាយ «សេចក្តី ថ្លែង ការណ៍ រួម អំពី ការ បង្កើន កិច្ច សហប្រតិបត្តិការ ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង នឹង ជំងឺ ឆ្លង របស់ ”ដៃគូ អាមេរិក ឡាទីន”»ផង ដែរ ៕

此外,与会媒体代表在云论坛上发布《“拉美伙伴”加强抗疫合作联合声明》。